Έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας

Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Αν κάποιο στοιχείο λείπει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Οι αριθμοί σε ( ) υποδηλώνουν την ποσότητα κάθε στοιχείου.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου


Καλώδιο USB Type-C® (USB-A σε USB-C®) (περίπου 20 cm) (1)

Ελαστικά προστατευτικά "μαξιλαράκια" υβριδικής σιλικόνης (SS/S/M/L, 2 για κάθε μέγεθος)
  • Κατά την αγορά, τα ακουστικά παρέχονται με προσαρτημένα τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" μεγέθους M στην αριστερή και δεξιά μονάδα των ακουστικών.
    Το μέγεθος των προστατευτικών "μαξιλαρακίων" ορίζεται βάσει του αριθμού των διακεκομμένων γραμμών στο εσωτερικό του κάτω μέρους τους.

Μέγεθος SS: 1 γραμμή

Μέγεθος S: 2 γραμμές

Μέγεθος M: 3 γραμμές

Μέγεθος L: 4 γραμμές

Τοξοειδείς στηρίξεις (M/L 2 έκαστο)
  • Κατά τον χρόνο της αγοράς, τα ακουστικά παρέχονται με προσαρτημένες τις τοξοειδείς στηρίξεις μεγέθους M στην αριστερή και δεξιά μονάδα.


Θήκη φόρτισης (1)