Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων


Ακουστικά

Απεικόνιση όλων των μερών των ακουστικών

 1. Αισθητήρες αφής (αριστερός, δεξής)
  Χτυπήστε ελαφρά για να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά.
  Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, προκειμένου να αποφεύγεται τυχόν εσφαλμένη αντίδραση των ακουστικών, τα ακουστικά δεν λειτουργούν ακόμη και εάν χτυπήσετε ελαφρά τον αισθητήρα αφής όταν δεν φοράτε τα ακουστικά.
 2. Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)
  Λαμβάνουν τον ήχο της φωνής σας (όταν μιλάτε στο τηλέφωνο) και τον θόρυβο (όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου).
 3. Αριστερή μονάδα των ακουστικών
 4. Δεξιά μονάδα των ακουστικών
 5. Ενδεικτικές λυχνίες (κόκκινη/μπλε) (αριστερή, δεξιά)
  Ανάβουν με κόκκινο χρώμα κατά τη φόρτιση.
  Ανάβουν με κόκκινο ή μπλε χρώμα για να υποδηλώσουν την κατάσταση τροφοδοσίας ή επικοινωνίας των ακουστικών.
  Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας, οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν.
 6. Ένδειξη (αριστερή) και ανάγλυφη κουκκίδα
  Υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα στην αριστερή μονάδα των ακουστικών.
 7. Ένδειξη (δεξιά)
 8. Τοξοειδείς στηρίξεις (αριστερή, δεξιά)
 9. Προστατευτικά "μαξιλαράκια" (αριστερό, δεξί)
 10. Θύρες φόρτισης (αριστερή, δεξιά)
 11. Ενσωματωμένες κεραίες (αριστερή, δεξιά)
  Υπάρχει ενσωματωμένη κεραία Bluetooth τόσο στην αριστερή όσο και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.


Θήκη φόρτισης

Απεικόνιση όλων των μερών της θήκης φόρτισης

 1. Καπάκι
 2. Ενδεικτική λυχνία (κόκκινη)
  Δείχνει την κατάσταση φόρτισης.
 3. Θύρα USB Type-C
  Συνδέστε τη θήκη φόρτισης σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB που διατίθεται στο εμπόριο ή σε υπολογιστή με το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, για να φορτίσετε ταυτόχρονα τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης.