Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο που απομένει στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες των ακουστικών και της θήκης φόρτισης.

Όταν φορέσετε τα ακουστικά

Όταν αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης και φορέσετε τα ακουστικά και στα δύο αυτιά, θα ακουστούν φωνητικές οδηγίες για το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει μέσω της αριστερής και δεξιάς μονάδας των ακουστικών αντιστοίχως.

"Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) (Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει.)

"Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φορτίο μπαταρίας που απομένει το οποίο υποδεικνύεται από τις φωνητικές οδηγίες ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Όταν το φορτίο που απομένει είναι χαμηλό

Αν ακούσετε έναν χαρακτηριστικό προειδοποιητικό ήχο "Low battery, please recharge headset" (Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας, επαναφορτίστε τα ακουστικά), φορτίστε τα ακουστικά το συντομότερο δυνατόν.

Όταν η μπαταρία εξαντληθεί εντελώς, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος "μπιπ", θα ακουστούν οι φωνητικές οδηγίες "Please recharge headset. Power off" (Επαναφορτίστε τα ακουστικά. Διακοπή τροφοδοσίας) και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Όταν χρησιμοποιείτε iPhone ή iPod touch

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα iPhone ή iPod touch μέσω σύνδεσης HFP Bluetooth, θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο που υποδεικνύει το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει στην οθόνη του iPhone ή του iPod touch.

Απεικόνιση των εικονιδίων που δείχνουν το φορτίο μπαταρίας που απομένει

A: Φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει

B: 100% - 70%

C: 70% - 50%

D: 50% - 20%

E: 20% και κάτω (απαιτείται φόρτιση)


Το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει προβάλλεται επίσης στο widget ενός iPhone ή iPod touch που εκτελεί iOS 9 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone ή το iPod touch.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Όταν χρησιμοποιείτε τηλέφωνο smartphone Android™ (λειτουργικό σύστημα 8.1 ή νεότερη έκδοση)

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα τηλέφωνο smartphone Android μέσω σύνδεσης HFP Bluetooth, επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], για να εμφανιστεί το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει, στο σημείο όπου εμφανίζεται η συζευγμένη συσκευή Bluetooth στην οθόνη του τηλεφώνου smartphone. Θα εμφανιστεί ως "100%", "70%", "50%" ή "20%". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Έλεγχος του φορτίου της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει

  • Όταν κλείνετε το καπάκι της θήκης φόρτισης, εάν η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήσει για 15 δευτερόλεπτα περίπου, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι μεταξύ 30% και 5%. Σε αυτήν την περίπτωση, η θήκη φόρτισης δεν μπορεί να φορτίσει επαρκώς τα ακουστικά.
  • Όταν τοποθετείτε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης, εάν η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) στη θήκη φόρτισης δεν ανάψει ή σβήσει αμέσως, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι λιγότερο από 5%. Σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά με τη θήκη φόρτισης.

Υπόδειξη

  • Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών και της θήκης φόρτισης που απομένει με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Τα τηλέφωνα smartphone Android και τα iPhone/iPod touch υποστηρίζουν εξίσου αυτήν την εφαρμογή.

Σημείωση

  • Το φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να μην προβληθεί σωστά αμέσως μετά από μια ενημέρωση λογισμικού ή αν τα ακουστικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε και εκφορτίστε την μπαταρία πολλές φορές, για να προβάλετε σωστά το φορτίο μπαταρίας που απομένει.