Επαναφορά των ακουστικών

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να τα χρησιμοποιήσετε ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένα, επαναφέρετε τα ακουστικά.


Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης, αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό και, στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα με το δάχτυλό σας τον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα για περίπου 20 δευτερόλεπτα.

Απομακρύνετε το δάχτυλό σας όταν σβήσει η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) των ακουστικών αφού πρώτα αναβοσβήσει.


Στη συνέχεια, κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα για περίπου 20 δευτερόλεπτα.

Απομακρύνετε το δάχτυλό σας όταν σβήσει η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) των ακουστικών αφού πρώτα αναβοσβήσει.


Εάν η ενδεικτική λυχνία (μπλε) των ακουστικών αναβοσβήσει, τα ακουστικά ενδέχεται να μην έχουν επαναφερθεί σωστά διότι μετακινήθηκαν μέσα στη θήκη φόρτισης. Εκτελέστε ξανά τη λειτουργία επαναφοράς.


Οι πληροφορίες αντιστοίχισης (ζεύξης) και άλλες ρυθμίσεις θα διατηρηθούν.
Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.