Ενεργοποίηση των ακουστικών

Όταν τα ακουστικά είναι τοποθετημένα στη θήκη φόρτισης

  1. Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

    Τα ακουστικά ανάβουν αυτόματα και οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε) αναβοσβήνουν.
    Όταν αφαιρείτε μόνο μία μονάδα από τη θήκη φόρτισης, ενεργοποιείται μόνο η μονάδα που έχετε αφαιρέσει.

    Όταν φορέσετε τα ακουστικά, θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

Όταν τα ακουστικά δεν είναι τοποθετημένα στη θήκη φόρτισης

Όταν δεν φορέσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας μέσα σε περίπου 5 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, απενεργοποιούνται αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τα ακουστικά χτυπώντας ελαφρά τον αισθητήρα αφής των ακουστικών ή βάζοντας τα ακουστικά στα αυτιά σας. Τα ακουστικά επίσης ενεργοποιούνται όταν τοποθετηθούν στη θήκη φόρτισης και στη συνέχεια αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης.

Με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση των ακουστικών, έτσι ώστε να απενεργοποιούνται αυτόματα.

Όταν τα ακουστικά ενεργοποιούνται

Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ενεργοποιείται αυτόματα. Όταν και οι δύο μονάδες αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης, δημιουργείται σύνδεση μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών.
Τα ακουστικά εισέρχονται σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth κατά την ενεργοποίηση των ακουστικών για πρώτη φορά μετά από την αγορά ή μετά από την αρχικοποίηση των ακουστικών.