Αντικαθιστώντας τα προστατευτικά "μαξιλαράκια"

Προκειμένου να είναι πλήρως αποτελεσματική η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και η ποιότητα του ήχου κατάλληλη, επιλέξτε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" που ταιριάζουν καλύτερα στα αυτιά σας.

Εάν το μέγεθος των προστατευτικών "μαξιλαρακίων" δεν ταιριάζει με το μέγεθος των κοιλοτήτων των αυτιών ή εάν δεν φοράτε σωστά τα προστατευτικά "μαξιλαράκια", υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστεί σημαντικά η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και η ποιότητα του ήχου.

Όταν έχετε την αίσθηση ότι η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και οι ήχοι χαμηλών συχνοτήτων δεν επαρκούν, αντικαταστήστε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" με αυτά του μεγέθους που δίνουν την αίσθηση καλύτερης εφαρμογής.

Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια", δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.

Υπάρχει περίπτωση να είναι διαφορετικό το μέγεθος του αριστερού και του δεξιού προστατευτικού "μαξιλαρακίου".


Ελαστικά προστατευτικά "μαξιλαράκια" υβριδικής σιλικόνης

Το μέγεθος των προστατευτικών "μαξιλαρακίων" ορίζεται βάσει του αριθμού των διακεκομμένων γραμμών στο εσωτερικό του κάτω μέρους τους.

Μέγεθος SS: 1 γραμμή

Μέγεθος S: 2 γραμμές

Μέγεθος M: 3 γραμμές

Μέγεθος L: 4 γραμμές

  1. Αφαιρέστε το προστατευτικό "μαξιλαράκι".

    Απεικόνιση της αφαίρεσης του προστατευτικού "μαξιλαρακίου" καθώς το απομακρύνετε περιστροφικά από τη μονάδα

    • Μην πιάνετε το άκρο των προστατευτικών "μαξιλαρακίων" όταν τα αφαιρείτε.
  2. Προσαρτήστε το προστατευτικό "μαξιλαράκι".

    Απεικόνιση της τοποθέτησης του προεξέχοντος μέρους της μονάδας με υποχώρηση του προστατευτικού "μαξιλαρακίου" προκειμένου να προσαρτήσετε το προστατευτικό "μαξιλαράκι"

    • Τοποθετήστε το προστατευτικό "μαξιλαράκι" σταθερά και πλήρως στα ακουστικά. Μην προσαρτάτε το προστατευτικό "μαξιλαράκι" χαλαρά ή στραβά.