Χρήση του Google Assistant

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Google Assistant που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone ή να εκτελέσετε αναζήτηση.


Συμβατά τηλέφωνα smartphone

 • Τηλέφωνα smartphone με εγκατεστημένη έκδοση Android 5.0 ή νεότερη (Απαιτείται η νεότερη έκδοση του Google app.)
 • iPhone/iPod touch (Απαιτείται εγκατάσταση της εφαρμογής Google Assistant.)
 1. Αν το τηλέφωνο smartphone είναι iPhone/iPod touch, ανοίξτε την εφαρμογή Google Assistant.
  Αν το τηλέφωνο smartphone διαθέτει λειτουργικό σύστημα Android, παραλείψτε αυτό το βήμα.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και ορίστε τη λειτουργία του αισθητήρα αφής είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά μονάδα για τη λειτουργία του Google Assistant.

  Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Google Assistant, ανοίξτε την εφαρμογή Google Assistant, αγγίξτε το [Ολοκλήρωση ρύθμισης ακουστικών] στην Προβολή συνομιλίας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να ολοκληρώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις για το Google Assistant.

  Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

  https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 3. Χειριστείτε τον αισθητήρα αφής στον οποίο έχετε αντιστοιχίσει τη λειτουργία για χρήση του Google Assistant.

  Απεικόνιση των θέσεων των αισθητήρων αφής (Α) στα ακουστικά

  Απεικόνιση των θέσεων των μικροφώνων (Β) στα ακουστικά

  A: Αισθητήρες αφής (αριστερός, δεξής)

  B: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

  • Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής: Εισαγωγή φωνητικής εντολής
  • Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές τον αισθητήρα αφής: Εκφώνηση της ειδοποίησης
  • Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής: Ακύρωση της φωνητικής εντολής

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google Assistant, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

https://assistant.google.com

Υπόδειξη

 • Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 • Όταν το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο για λόγους όπως η έλλειψη σύνδεσης με το δίκτυο, ακούγεται η φωνητική οδηγία "The Google Assistant is not connected" (Το Google Assistant δεν είναι συνδεδεμένο) από την αριστερή μονάδα (ή από τη δεξιά όταν φοράτε μόνο τη δεξιά μονάδα).
 • Εάν δεν βλέπετε το κουμπί [Ολοκλήρωση ρύθμισης ακουστικών] στην Προβολή συνομιλίας στην εφαρμογή Google Assistant, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου smartphone και επαναλάβετε τη διαδικασία ζεύξης.

Σημείωση

 • Εάν η λειτουργία του αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα αλλάξει στο Google Assistant, δεν θα μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος από τα ακουστικά. Εάν η λειτουργία του αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα αλλάξει στο Google Assistant, η λειτουργία της αναπαραγωγής μουσικής δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από τα ακουστικά.
 • Η λειτουργία Google Assistant και η λειτουργία Amazon Alexa δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Google Assistant ενώ φοράτε μόνο μία μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία Google Assistant. Όταν η λειτουργία Google Assistant έχει αντιστοιχιστεί στα ακουστικά και επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χρησιμοποιήστε τη μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία Google Assistant. Ελέγξτε τη ρύθμιση των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 • Το Google Assistant ενδέχεται να μην χρησιμοποιείται σε ορισμένες χώρες, περιοχές ή γλώσσες.