Σχετικά με τις επιδόσεις ανθεκτικότητας στο νερό/τη σκόνη των ακουστικών

Σχετικά με τις επιδόσεις ανθεκτικότητας στο νερό/τη σκόνη των ακουστικών

 • Η θήκη φόρτισης δεν είναι ανθεκτική στο νερό/τη σκόνη.
 • Οι προδιαγραφές ανθεκτικότητας στο νερό αυτών των ακουστικών αντιστοιχούν στο IPX5 του προτύπου IEC 60529 "Βαθμοί προστασίας από την εισροή νερού (Κωδικός IP)", το οποίο ορίζει τον βαθμό προστασίας από την είσοδο νερού και οι προδιαγραφές ανθεκτικότητας στη σκόνη αυτής της μονάδας αντιστοιχούν στο IP5X του προτύπου IEC 60529 "Βαθμοί προστασίας έναντι στερεών ξένων σωμάτων (Κωδικός IP)", το οποίο ορίζει τον βαθμό προστασίας που παρέχεται έναντι της διείσδυσης στερεών ξένων σωμάτων.
  Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, ενδέχεται να εισέλθει νερό ή σκόνη σε αυτά και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργίες. Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες προφυλάξεις και χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σωστά.
  IPX5: Τα ακουστικά θα παραμείνουν λειτουργικά ακόμα και μετά από έκθεση σε άμεσες ριπές νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση (εκτός από τους αγωγούς ήχου (αυλούς εξόδου ήχου) των ακουστικών).
  IP5X: Τα ακουστικά θα διατηρήσουν την ασφάλεια και την ικανοποιητική λειτουργία τους σε περίπτωση διείσδυσης σκόνης.
 • Οι αγωγοί ήχου (αυλοί εξόδου ήχου) των ακουστικών δεν είναι εντελώς υδατοστεγείς.

Υγρά για τα οποία ισχύουν οι προδιαγραφές ανθεκτικότητας στο νερό

Ισχύουν: Καθαρό νερό, νερό βρύσης, ιδρώτας
Δεν ισχύουν: Υγρά εκτός από τα παραπάνω (παραδείγματα: σαπουνόνερο, νερό με απορρυπαντικό, νερό με αφρόλουτρο, σαμπουάν, νερό ιαματικών πηγών, νερό πισίνας, θαλασσινό νερό κ.λπ.)

Οι επιδόσεις ανθεκτικότητας στο νερό/τη σκόνη αυτών των ακουστικών βασίζονται στις μετρήσεις της Sony υπό τις συνθήκες που περιγράφονται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι δυσλειτουργίες που οφείλονται στην εισροή νερού από κακή χρήση του πελάτη δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Για να διατηρήσετε τις επιδόσεις ανθεκτικότητας στο νερό/τη σκόνη

Σημειώστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις ώστε να διασφαλίσετε την κατάλληλη χρήση των ακουστικών.

 • Μην ρίχνετε νερό με δύναμη στις οπές εξόδου ήχου.
 • Μην βυθίζετε τα ακουστικά σε νερό και μην τα χρησιμοποιείτε κάτω από το νερό.
 • Μην αφήνετε τα ακουστικά ενώ είναι υγρά σε ψυχρό περιβάλλον, καθώς το νερό ενδέχεται να παγώσει. Για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε σκουπίσει τυχόν νερό μετά τη χρήση.
 • Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στα ακουστικά. Εάν το νερό παραμείνει στις οπές εξόδου ήχου, ο ήχος ενδέχεται να ακούγεται σιγανά ή να μην ακούγεται καθόλου. Εάν συμβεί αυτό, αφαιρέστε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια", στρέψτε τις οπές εξόδου ήχου προς τα κάτω και κουνήστε τα πολλές φορές για να απομακρυνθεί το νερό.

 • Στρέψτε την οπή του μικροφώνου προς τα κάτω και χτυπήστε το απαλά περίπου 5 φορές προς ένα στεγνό πανί κ.λπ. Εάν μείνουν σταγόνες νερού στην οπή του μικροφώνου, ενδέχεται να προκληθεί διάβρωση.

 • Εάν τα ακουστικά έχουν ρωγμές ή είναι παραμορφωμένα, μην τα χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό ή επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.