Χαμηλή ένταση ήχου

  • Αυξήστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής.
  • Όταν η λειτουργία ρύθμισης της έντασης ήχου έχει αντιστοιχιστεί στον αισθητήρα αφής με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στα ακουστικά κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής.
  • Ακόμη και όταν η λειτουργία ρύθμισης της έντασης ήχου έχει αντιστοιχιστεί στον αισθητήρα αφής με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στα ακουστικά κατά τη διάρκεια κλήσης. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή. Εάν δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή, εγκαταστήστε την εφαρμογή για τηλέφωνα smartphone "Sony | Music Center" και ρυθμίστε την ένταση ήχου από την εφαρμογή "Sony | Music Center".
  • Συνδέστε ξανά τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά.