Merknader om microSD-kort

 • Bruk et microSD-kort som har blitt formatert på Walkman. Sony gir ingen garanti for driften av andre microSD-kort.
 • Sony garanterer ikke alle operasjoner for microSD-kort som er brukt på flere enheter.
 • Når et microSD-kort formateres, slettes alle data som er lagret på microSD-kortet. Lagre en sikkerhetskopi på forhånd.
 • Ikke legg et microSD-kort innen rekkevidde for små barn. Små barn kan ved et uhell å svelge microSD-kortet.
 • Avmonter microSD-kortet ([Mount/Unmount SD Card]) fra Walkman før du fjerner et microSD-kort. Hvis ikke, vil kanskje ikke Walkmanfungere skikkelig.
 • Sony gir ingen garanti for driften av alle typer kompatible microSD-kort med Walkman.
 • Data kan bli ødelagt i følgende situasjoner.
  • Når microSD-kortet tas ut mens det leses fra eller skrives til kortet.
  • Når Walkmanslås av mens det leses fra eller skrives til kortet.
  • Når et microSD-kort blir brukt på et sted hvor det er statisk elektrisitet eller elektrisk støy.
 • Sonypåtar seg intet ansvar for eventuelle tap eller skade på lagrede data. Sonyanbefaler at du lagrer en sikkerhetskopi av viktige data regelmessig.
 • Se følgende advarsler når du håndterer microSD-kort.
  • Ikke bruk mye makt på et microSD-kort.
  • Unngå å bøye et microSD-kort.
  • Ikke la et microSD-kort falle.
  • Ikke demonter et microSD-kort.
  • Ikke endre et microSD-kort.
  • Ikke utsett et microSD-kort for vann.
  • Ikke la et microSD-kort ligge inne i en varm bil.
  • Ikke legg et microSD-kort i direkte sollys.
  • Ikke legg et microSD-kort nær en varmeovn.
  • Ikke legg et microSD-kort på et fuktig sted.
  • Ikke legg et microSD-kort på et sted hvor etsende stoffer er til stede.
 • Legge merke til følgende advarsler når det gjelder microSD-kortspor.
  • Sett inn microSD-kort i microSD-kortsporet i riktig retning.
  • Ikke sett inn andre gjenstander enn microSD-kort i microSD-kortsporet.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.