Før første gangs bruk

Takk for at du valgte denne Walkman.

  • Hvis du vil ha informasjon om lovgivning, regelverk og varemerkerettigheter, kan du se "Viktig informasjon" i programvaren som følger med. Installer den medfølgende programvaren på datamaskinen for å lese dette.
  • Før du begynner å bruke Walkman, må du lese emnene under [Beslektet emne].
  • Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir TM- og ®-merker ikke angitt.
Før du begynner å bruke Walkman, se følgende informasjon.

Modellnavn

Flere modellnavn er nevnt i denne [Hjelpeveiledning]. Noen modeller er ikke tilgjengelige, avhengig av landet eller området der du kjøpte Walkman.

Systemkrav for datamaskinen

Når du kobler Walkman til en datamaskin, må du kontrollere systemkravene for datamaskinen.

Lading av batteriet

Det kan være lite strøm på batteriet når du bruker din Walkman for første gang. Lad batteriet før bruk.

microSD-kort

Følgende minnekort omtales som [microSD-kort] i denne [Hjelpeveiledning].

  • microSD-kort
  • microSDHC-kort
  • microSDXC-kort

Bilder og illustrasjoner

Skjermbildene og illustrasjonene som vises i denne [Hjelpeveiledning], er bare ment som referanse. De kan avvike fra det faktiske produktet eller visningen på skjermen.

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.