Formatere et microSD-kort

Du kan formatere et microSD-kort på Walkman.

Formatering av microSD-kort sletter alle data som er lagret på kortet. Lagre en sikkerhetskopi på forhånd. Pass på så du ikke sletter viktige data.

  1. På bibliotekskjermen trykker du på menyelementene i den angitte rekkefølgen.
    – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].
    Følg anvisningene på skjermen. Sørg for å bekrefte meldingene nøye.

Merknad

  • Formater microSD-kortet på Walkman. Ellers kan enkelte funksjoner på Walkman bli begrenset.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.