Innstillingsskjermer for lydkvalitet

Du kan justere ulike innstillinger for lydkvalitet.

Du kan lagre innstillingene for lydkvalitet som forhåndsinnstillinger. Opptil 3 forhåndsinnstillinger kan lagres.

Vise skjermbildet for lydkvalitet

Sveip avspillingsskjermen oppover.

Navigere innstillingsskjermene for lydkvalitet

Sveip skjermen mot venstre eller høyre for å velge innstillingen for lydkvalitet som du vil justere.

Trykk på Direct-bryteren for å slå av [Direct Source (Direct)]-funksjonen slik at du kan sveipe skjermen.

Justerbare innstillinger for lydkvalitet

 • Equalizer/Tone Control
 • DSEE HX
 • DC Phase Linearizer
 • Dynamic Normalizer
 • Vinyl Processor

 1. Navn på innstillingen for lydkvalitet

 2. Direct-bryter

  Du kan slå [Direct Source (Direct)]-funksjonen på eller av.

 3. Indikator for side

  Antallet punkter representerer antall tilgjengelige sider. Sveip skjermen mot venstre eller høyre for å gå til en annen side.

Alternativ-/innstillingsmenyen

Trykk på for å vise menyen.

Tilgjengelige menyelementer kan variere avhengig av skjermen eller innstillingene.

Saved Sound Settings Marker objektet for å lagre eller hente egendefinerte innstillinger.
Tone Control Marker objektet for å bytte fra Equalizer-skjermen til Tonekontroll-skjermen.
Equalizer Marker objektet du vil bytte fra Tonekontroll-skjermen til Equalizer-skjermen.

Hint

 • Du kan sveipe innstillingsskjermene for lydkvalitet ned for å gå tilbake til avspillingsskjermbildet.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.