Overføring av innhold fra en Mac ved hjelp av Content Transfer

Du kan bruke Content Transfer. Innhold som er kopibeskyttet, kan ikke overføres.

 1. Bruk en datamaskin der Content Transfer er installert.
 2. Start Content Transfer.

 3. Koble din Walkman til datamaskinen via USB.

 4. Velg målminnet på Walkman (det interne minnet eller et microSD-kort).
 5. Åpne Finder eller iTunes. Velg innholdet.
 6. Dra-og-slipp innholdet til Content Transfer.

  Bekreft at overføringen er fullført. Koble din Walkman fra datamaskinen.

Merknad

 • Operasjonen kan ikke garanteres avhengig av iTunes-versjonen.
 • Ikke koble fra USB-kabelen under dataoverføring. Ellers kan dataene bli skadet.
 • Overført innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.