Merknader om det innebygde batteriet

Ikke berør det oppladbare batteriet med bare hendene hvis batteriet lekker. Batterivæsken kan føre til forbrenninger eller blindhet. Hvis væsken kommer i berøring med kroppen eller klærne, må du vaske væsken av umiddelbart med rent vann.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.