Slette spor fra Walkman

Du kan slette spor fra Walkman.

 1. På bibliotekskjermen, vis ett av følgende elementer.
  • Hvis du vil slette spor, trykk på ønsket kategori (album, artister osv.), og ønsket underkategori til en sporliste vises.
  • Hvis du vil slette en mappe, trykker du på [Folder] og deretter ønsket mappe.
 2. Trykk på for å vise popup-menyen og trykk på [Delete].
  Følg instruksjonene på skjermen.

Hint

 • Du kan også slette spor på en datamaskin ved hjelp av følgende programmer. For detaljer om operasjonen, kan du se elektronisk hjelpeinformasjon for hvert program.
  • Windows: Music Center for PC, Windows Utforsker
  • Mac: Content Transfer, Finder

Merknad

 • Når du sletter spor ved å bruke Windows Utforsker eller Mac Finder, må du ikke slette eller gi nytt navn til rotmappen (f.eks. [MUSIC]). Ellers vil ikke Walkman gjenkjenne innholdet.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.