Et spor dupliseres på Walkman.

Et spor kan bli duplisert på Walkman dersom du overfører det samme sporet ved hjelp av ulike overføringsmetoder.

Et spor kan dupliseres av følgende årsaker.

  • Samme spor blir overført flere ganger i ulike formater.
  • Samme spor overføres gjentatte ganger med informasjon om forskjellige spor.
  • Samme spor overføres gjentatte ganger med ulike overføringsmetoder (samme spor overføres til forskjellige lagringsmapper).

Du kan slette unødvendige spor fra Walkman.

Merknad ved bruk av microSD-kort

Hvis du bruker Walkman som støtter microSD kort, kan du ha overført samme spor til både Walkman og microSD-kortet.

Kontroller sporene på Walkman og microSD-kort for å bekrefte at det er ingen dupliserte spor.

Slik sletter du spor fra Walkman

Slette spor på Walkman

  1. Trykk på ønsket kategori (album, artist, osv.) og underkategori på bibliotekskjerm, til sporlisten vises.

  2. Trykk på ved siden av sporet du vil slette, og trykk deretter på [Delete].

Slette spor ved hjelp av Windows Utforsker

  1. Koble Walkman til datamaskinen, og åpne Windows Utforsker.

  2. Åpne mappen for Walkman. Velg deretter det dupliserte sporet i [MUSIC]-mappen og fjern sporet.

Hint

  • Deaktiver de automatiske sporoverføringsfunksjonene i musikk-administrasjonsprogrammer som [Sync]-funksjonen i Windows Media Player.
    Hvis funksjonen er aktivert, kan spor bli overført til [MUSIC]-mappen på Walkman hver gang du kobler Walkman til datamaskinen.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.