Hindre utilsiktet operasjoner (HOLD)

Du kan låse Walkman for å forhindre utilsiktet betjening.

 1. Skyv bryteren ().
  HOLD-funksjonen er aktivert. Du kan ikke bruke knappene på Walkman eller berøringsskjermen. Bare knappen () er aktiv, og du kan bruke den til å utføre følgende operasjoner.
  • Slå skjermen på eller av.
  • Slå på Walkman (2 sekunder).
  • Starte Walkman på nytt (8 sekunder).

Aktivere skjermbetjening

Du kan aktivere betjening på berøringsskjermen samtidig som HOLD-funksjonen er aktivert.

 1. Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.

  – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]).

 2. Trykk på [Disable touch panel when the HOLD switch is on] for å fjerne et hakemerke.

  Hvis du vil unngå utilsiktet betjening av berøringsskjermen, legger du til et hakemerke igjen.

Hint

 • Skyv glidebryteren () i motsatt retning av pilen for å avsikre HOLD-funksjonen.
 • Når HOLD -funksjonen er aktivert, vil blinke når du betjener en knapp.
 • Når HOLD-funksjonen er aktivert, kan du ikke slå av Walkman. Slå av HOLD-funksjonen.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.