Volumbetjening i samsvar med europeiske og koreanske direktiver

  • For europeiske kunder
  • For koreanske kunder (modeller som leveres med hodetelefoner)
Alarmen (pip) og advarselen [Check the volume level.] er ment å beskytte ørene. De oppstår når du først slår volumet til et nivå som er skadelig. Du kan kansellere alarmen og advarselen ved å trykke på [OK]-knappen i varseldialogboksen.

Merknad

  • Du kan heve lydstyrken etter at alarmen og advarselen er kansellert.
  • Etter den første advarselen gjentas alarmen og advarselen hver 20. kumulative time som lydstyrken er satt til et nivå som er skadelig for ørene dine. Når dette skjer, senkes lydstyrken automatisk.
  • Hvis du slår av Walkman etter at du har valgt et høyt volum som kan skade trommehinnene dine, vil volumnivået automatisk bli lavere når du slår på Walkman neste gang.
  • Alarmen blir ikke aktivert når det er en aktiv Bluetooth-tilkobling.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.