Lade batteriet

  1. Koble Walkman til en datamaskin som kjører, via USB.

    Ladelampen tennes.

    Når ladingen er fullført, bytter batteristatusikonet til .

    Deretter slås ladelampen av.

  2. Koble din Walkman fra datamaskinen.

Hint

  • For detaljer om hvor lang tid det tar å lade batteriet helt, se [Spesifikasjoner].

Merknad

  • Hvis Walkman-batterinivået er utilstrekkelig, vil ikke datamaskinen gjenkjenne Walkman. Walkman-skjermen slår seg ikke på i dette tilfellet. Hvis dette skjer, kan du lade batteriet helt. Det kan ta ca. 10 minutter før Walkman-skjermen slås på.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.