Oppdatere systemprogramvaren på Walkman

Du kan oppdatere programvaren på Walkman.

Du vil motta oppdateringsvarsler gjennom metodene nedenfor.

  • Fra Music Center for PC (du vil motta oppdateringsvarsler automatisk.)
  • Fra nettstedet for kundestøtte (gå til området manuelt for å motta oppdateringsvarsler).

Få tilgang til nettstedet for kundestøtte for å få den nyeste informasjonen.

Følgende prosedyre beskriver hvordan du oppdaterer programvaren fra nettstedet for kundestøtte.

For mer informasjon om hvordan du installerer programmet, kan du se nettstedet for kundestøtte.

  1. Last ned oppdateringsprogrammet til datamaskinen fra nettstedet.
  2. Koble Walkman til datamaskinen.
  3. Start oppdateringsprogrammet.
  4. Følg instruksjonene på skjermen.

Hint

  • For å kontrollere versjonsinformasjonen for Walkman, trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.

    – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.