Konfigurere Bluetooth-funksjonen (Bluetooth-mottaksmodus)

Velge avspillingskvaliteten for Bluetooth-overføring

Du kan velge avspillingskvaliteten mens Bluetooth-mottakerfunksjonen er aktiv.

 1. På Bluetooth-mottakerskjermen trykker du på menyelementene i den angitte rekkefølgen.
  – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]).

 2. Velg [Sound Quality Preferred] eller [Connection Preferred].

Merknad

 • Innstillingen for [Receiver Playback Quality] tas i bruk neste gang Walkman oppretter en Bluetooth-forbindelse.
 • Det kan hende at innstillingen for [Receiver Playback Quality] tas i bruk, avhengig av smarttelefonen.

Sjekke Bluetooth-informasjon

 1. På Bluetooth-mottakerskjermen trykker du på menyelementene i den angitte rekkefølgen.
  – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).

  Informasjon som Bluetooth-versjon og profil vises.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.