Innstillinger-menyen

Du kan justere forskjellige innstillinger fra innstillingsmenyen.

For å åpne Innstillinger-menyen, trykk på og deretter [Settings].

Du kan velge Innstillinger-menyen på følgende skjerm.

  • Bibliotek-skjerm
  • Avspilling-skjerm
  • Avspillingskø-skjerm
  • Bokmerkeliste-skjerm

Basic Settings

Playback Settings Play Mode
Playback Range
Sleep Timer
Artist List Display
Display Lyrics
Output Settings Headphone Output
USB Output for DSD
DSD Playback Settings
Device Settings Beep Settings
Disable touch panel when the HOLD switch is on
Screen Off Timer
Mount/Unmount SD Card
USB Connection Settings
Auto Power Off
Battery Care
Clock Settings
Language Settings
Text Input
Reset/Format

Merknad

  • Driftslyder ([Beep Settings]) avgis ikke i følgende situasjoner.
    • Mens Walkman spiller DSD-spor i det opprinnelige formatet gjennom balanserte hodetelefoner. ([Play DSD in Native Format] er på.)
    • Mens lyden spilles av via en tilkoblet Bluetooth-enhet.
  • Walkman viser ikke en klokke. Klokkeinnstillingen brukes for databehandling.

Sound

Direct Source (Direct) (On/Off)
Sound Settings Equalizer/Tone Control
DSEE HX
DC Phase Linearizer
Dynamic Normalizer
Vinyl Processor
Saved Sound Settings Saved Sound Settings1/2/3
Guide to High Quality Sound

Bluetooth

Connect to/Add Audio Device On/Off
Add Device (Pairing)
Added Devices
Audio Device Connection Settings Wireless Playback Quality
Use Enhanced Mode
Added Devices - Bluetooth Receiver
Receiver Playback Quality Sound Quality Preferred
Connection Preferred
Remote Control Settings(*1) On/Off
Added Remote Control
Add Remote Control
Delete Remote Control
NFC (On/Off)
Bluetooth Information Bluetooth Version/Device Name/Bluetooth Device Address/Profile/Version

*1 Menyelementet er bare tilgjengelig på modeller som selges i enkelte land eller områder.

Function Settings

USB DAC Settings Charge this player from the connected device

Other

Unit Information Modellnavn, fastvareversjon, totalt antall spor osv.
Certificates(*1) Sikkerhetsbestemmelser /-sertifisering

*1 Menyelementet er bare tilgjengelig på modeller som selges i enkelte land eller områder.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.