Walkman fungerer ikke riktig.

Hvis en av følgende situasjoner oppstår, start Walkman på nytt.

  • Walkman reagerer ikke på betjening.
  • Walkman-skjermen er fryst.

Lade Walkman tilstrekkelig. Deretter holder du nede (strøm)-knappen i 8 sekunder til Walkman starter på nytt.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.