Starte Walkman på nytt

Start Walkman på nytt hvis den blir ustabil eller Walkman låses.

Starting på nytt sletter ingen data eller sammenkoblingsinformasjon.

Utfør imidlertid følgende før du starter Walkman på nytt.

Ellers kan dataene på Walkman bli skadet.

  • Koble din Walkman fra datamaskinen.
  • Stopp avspilling.

  1. Hold nede knappen () i 8 sekunder til Walkman starter på nytt.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.