Vise tekster

Overfør spor med sangtekstinformasjon til Walkman. Deretter angir du Walkman til å vise tekster.

Når tekstinformasjon er tilgjengelig for et spor, lyser et ikon ().

  1. I avspillingsskjermen, trykk på og deretter [Display Lyrics].

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.