Justere lydstyrken

Justere lydstyrken

På Walkman: Trykk på knappen () for å justere volumet.

På skjermen: Trykk på området () på avspillingsskjermen for å vise dialogboksen for volum. Drei knotten () for å justere volumet. Trykk på for å lukke dialogboksen volumet.

Hint

 • Du kan også bruke + /–-knappene nederst i dialogboksen for volum til å justere volumet.

 • Volumet kan være lavt når du bruker visse hodetelefoner. I så fall bytt innstillingen for utdata til [High Gain Output]. For å endre innstillingen, trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.

  – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]) – [High Gain Output] ([Headphone Output]).

  Trykk deretter det aktuelle elementet for hodetelefonene du bruker. (Menyelementet er bare tilgjengelig på modeller som selges i enkelte land / områder.)

 • Når du bytter mellom hodetelefonkontakten (balansert standard) og hodetelefonkontakten (stereo mini), kan det hende at volumet blir uventet høyt. For å unngå høyt volum, kan Walkman redusere volumet automatisk.

Begrense volumet

AVLS (Automatic Volume Limiter System)-funksjonen reduserer risikoen for å skade hørselen med høy lydstyrke. Ved hjelp av AVLS begrenses det maksimale volumnivået.

AVLS har følgende egenskaper.

 • AVLS begrenser volumet til et visst nivå.
 • AVLS forhindrer forstyrrelser til andre på grunn av høy lydstyrke.
 • Med AVLS kan du lytte på et mer behagelig volum.
 1. Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.
  – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]).

 2. Trykk på [AVLS (Volume Limit)] ([Headphone Output]) for å legge til et hakemerke.

Merknad

 • [AVLS (Volume Limit)] fungerer ikke selv om det er en aktiv Bluetooth-tilkobling.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.