Konfigurere Bluetooth-funksjonen (Bluetooth-sendemodus)

Dette emnet inneholder instruksjoner for følgende funksjoner.

 • Velge avspillingskvalitet for Bluetooth-overføring.
 • Velge voluminnstilling for Bluetooth-overføring
 • Kontrollere Bluetooth-informasjon.

Velge avspillingskvaliteten for Bluetooth-overføring

Du kan velge en kombinasjon av kodeker og innstillinger for Bluetooth-overføring.

 1. På avspillingsskjermen trykker du menyelementene i den angitte rekkefølgen.

  – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].

 2. Trykk på ønsket punkt.

Merknad

 • Innstillingen for [Wireless Playback Quality] tas i bruk neste gang du slår på Bluetooth-funksjonen.
 • Det kan hende at [Wireless Playback Quality]-innstillingen ikke er tatt i bruk, avhengig av innstillingene på Bluetooth-enheten.

Velge voluminnstilling for Bluetooth-overføring

Avhengig av Bluetooth-enheten kan volumet kanskje ikke justeres ved hjelp av Walkman.

I dette tilfellet kan du prøve [Use Enhanced Mode].

 1. På avspillingsskjermen trykker du menyelementene i den angitte rekkefølgen.

  – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Use Enhanced Mode].

Sjekke Bluetooth-informasjon

 1. På avspillingsskjermen trykker du menyelementene i den angitte rekkefølgen.
  – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).

  Informasjon som Bluetooth-versjon og profil vises.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.