Bruke [SensMe™ Channels]

[SensMe™ Channels]-funksjonen grupperer automatisk spor etter tema. Du kan spille spor som passer for humøret, aktiviteten, tidspunkt på dagen, og mer.

For å bruke [SensMe™ Channels]-funksjonen på Walkman, må sporene analyseres av Music Center for PC før du overfører sporene. For å analysere spor, aktiverer du 12 TONE ANALYSIS-funksjonen på Music Center for PC. Sporene som er importert til Music Center for PC vil automatisk bli analysert og resultatene vil bli satt til sporene. For informasjon om bruk kan du se Music Center for PC webområdet for kundestøtte.

  1. På bibliotekskjermen, trykk på [SensMe™ Channels].

Hint

  • [SensMe™ Channels] kan brukes for spor som ble overført fra programmer som støtter 12 TONE ANALYSIS-teknologi (utviklet av Sony).
  • Når du åpner en kanal ved hjelp av [SensMe™ Channels]-funksjonen eller bytter til en annen kanal, spilles sporet fra den mest melodiske eller rytmiske delen.
  • Sporene spilles av i tilfeldig rekkefølge. Hver gang du velger en kanal, vil rekkefølgen på avspillingen være forskjellig.

Merknad

  • Walkman viser bare kanaler som inneholder spor.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.