Slå Walkman på eller av

 1. Hold nede knappen () i 2 sekunder til Walkman slås på.

  Når du slår på Walkman for første gang, vil veiviseren for første konfigurering starte. Følg instruksjonene på skjermen.

  Du kan angi følgende elementer under innledende installasjon.

  • Språk
  • Dato og klokkeslett

Slå av Walkman

Hold nede knappen () i 2 sekunder mens skjermen slås på.

Følg instruksjonene på skjermen for å slå av Walkman.

Slå av HOLD-funksjonen hvis den er slått på.

Hint

 • Skjermen slås av automatisk hvis du ikke betjener Walkman i en bestemt tid. Slå på skjermen ved å trykke på ()-knappen.
 • Hvis du vil spare på batteriet, velger du [Auto Power Off]. Walkman slås av automatisk.

  Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.

  ( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].)

Merknad

 • Walkman viser ikke en klokke. Klokkeinnstillingen brukes for databehandling.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.