Walkman-håndbøker og generell informasjon

Sony tilbyr følgende håndbøker og informasjon om Walkman.

De medfølgende håndbøkene forklarer følgende operasjoner og funksjoner.

 • Grunnleggende bruk.
 • Unike funksjoner som krever forklaringer.
 • Kompliserte operasjoner som krever instruksjoner.

Hjelpeveiledning

Denne Hjelpeveiledning beskriver kun standard driftsprosedyrer.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Som med enhver maskinoversettelse er ikke oversettelsen kontekstfølsom, og det kan hende at teksten ikke er konvertert til den betydningen den var ment å ha.

Derfor gjenspeiler ikke oversettelsen alltid originalinnholdet.

 • Hvordan du overfører innhold til Walkman.
 • Hvordan du bruker forskjellige funksjoner.
 • Merknader om hvordan du bruker Walkman.

Oppstartsveiledning (trykket)

 • Grunnleggende trinn for å begynne å lytte til musikk når du har kjøpt Walkman.

Instruction Manual (trykket)

 • Merknader om bruken av Walkman
 • Informasjon om overholdelse
 • Hvordan du finner [Viktig informasjon]

Viktig informasjon (følger med på Walkman-minnet)

 • Informasjon om opphavsrettigheter, lovgivning og regelverk
  For å lese filen må du installere den medfølgende programvaren på datamaskinen.

Nettsted for kundestøtte (online)

Se [Nettsted for kundestøtte] i denne [Hjelpeveiledning].

 • Den nyeste informasjonen om Walkman
 • Vanlige spørsmål

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.