USB-DAC-skjerm

Du kan bruke Walkman som en USB-DAC-enhet. Bruk denne funksjonen til å lytte til musikk på en datamaskin.

Bytte til USB-DAC-funksjonen

Trykk på på bibliotekskjermen.

  1. -knapp

    Trykk på knappen for å gå tilbake til funksjonen for avspilling av musikk.

  2. Signalindikator

    Indikatoren for gjenspeiler lyd signalnivået musikk innhold som spilles av.

  3. Volumknapp / VOLUME +/- knapper

    Du kan endre volumet.

Alternativ-/innstillingsmenyen

Trykk på for å vise menyen.

Settings Marker objektet for å vise Innstillinger-menyen.

Hint

  • Sveip USB-DAC-skjermen opp hvis du vil endre innstillingene for lydkvalitet.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.