Konfigurere den innledende installasjonen

Når du slår på Walkman for første gang, vil veiviseren for første konfigurering starte.

Du kan angi følgende elementer under innledende installasjon.

 • Språk
 • Dato og klokkeslett
 1. Hold nede knappen () i 2 sekunder til Walkman slås på.
  Åpner veiviseren for innledende installasjon. Bekreft meldingen og trykk på .

 2. Velg språket og trykk på .
 3. Angi dato og klokkeslett, og trykk deretter på .

  Følg instruksjonene på skjermen.

  Du kan vise [Guide to High Quality Sound]-skjermen, hvis du foretrekker det.

Merknad

 • Walkman viser ikke en klokke. Klokkeinnstillingen brukes for databehandling.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.