Overføring av innhold fra en Windows ved hjelp av Music Center for PC

Du kan overføre innhold som er lagret på en Windows-datamaskin til Walkman via Music Center for PC.

 1. Bruk en datamaskin der Music Center for PC er installert.
 2. Start Music Center for PC.
 3. Koble din Walkman til datamaskinen via USB.

 4. Klikk nederst til venstre i Music Center for PC for å åpne listen over innholdet på Walkman.

  Overføre innhold til microSD-kortet i Walkman:
  Velg microSD-kortet fra menyen for valg av enhet. Menyen for valg av enheten er plassert over listen over innholdet på Walkman.

 5. Velg [Music Library] for å åpne listen over innholdet på Music Center for PC.
 6. Velg album eller spor som du vil overføre.
 7. Klikk for å overføre.

For detaljer om fremgangsmåten, kan du se [How to use] på Music Center for PC webområdet for kundestøtte. (http://www.sony.net/smc4pc/)

Merknad

 • Ikke koble fra USB-kabelen under dataoverføring. Ellers kan dataene bli skadet.
 • Overført innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.
 • På Walkman kan du ikke utveksle data mellom Walkman-minnet og et microSD-kort.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.