Vedlikehold

  • Rengjør din Walkman med en myk klut, for eksempel en slik som brukes på brilleglass.
  • For rengjøring av en Walkman som har blitt veldig skitten, bruk en klut som er fuktet med et mildt rengjøringsmiddel.Vær forsiktig så det ikke kommer vann i Walkman.
  • Ikke rengjør med løsemidler som alkohol, nafta eller malingstynner. Disse løsemidlene kan skade overflaten på Walkman.
  • Rengjør hodetelefonpluggen fra tid til annen med en myk, tørr klut. Støy eller hakkete lyd kan oppstå hvis pluggen er skitten.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.