Koble Walkman til en ikke sammenkoblet smarttelefon for første gang

Du kan bruke Walkman til å lytte til musikk fra en smarttelefon gjennom en Bluetooth-tilkobling (Bluetooth-mottakerfunksjon).
Koble hodetelefoner til Walkman for å lytte til musikken.

Når du kobler til en smarttelefon for første gang, må du registrere Walkman og smarttelefonen til hverandre. Registreringen kalles "sammenkobling". Når du har sammenkoblet Walkman og smarttelefonen, kan du enkelt koble dem i fremtiden.

Følgende fremgangsmåte er en grunnleggende fremgangsmåte for tilkobling av Walkman og en smarttelefon.

Før du begynner må du avslutte Bluetooth-tilkoblingen på smarttelefonen dersom Walkman allerede er koblet til en annen smarttelefon.

 1. Sett smarttelefonen i sammenkoblingsmodus.
 2. Trykk på på bibliotekskjermen på Walkman.
 3. Bekreft meldingen og trykk på [OK].
  Walkman vil bytte til Bluetooth-mottakerfunksjonen.
 4. Trykk på [Add Device (Pairing)].

  Walkman er klar for sammenkobling.

 5. Velg navnet på Walkman på smarttelefonskjermen.

  Når Walkman er koblet til smarttelefonen, vil kodeken () og navnet på smarttelefonen () vises.

 6. Spill av et spor på smarttelefonen.

Slå av Bluetooth-mottakerfunksjonen

Trykk på øverst til venstre på Bluetooth-mottakerskjermen. Trykk deretter på [OK] når en melding vises. Walkman vil gå tilbake til musikkavspillingsfunksjonen.


Slette registreringen av en smarttelefon

Utfør følgende operasjoner på Bluetooth-mottakerskjermen. Du kan slette registreringen av en smarttelefon fra Walkman.

 1. Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.

  – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

 2. Trykk på ved siden av navnet på smarttelefonen du vil slette registreringen av. Velg deretter [Delete Device].

 3. Følg instruksjonene på skjermen.


Hint

 • Du kan bare sammenkoble med én smarttelefon om gangen. Hvis du vil sammenkoble med flere smarttelefoner, må du gjenta fremgangsmåten i dette emnet.
 • Du kan kontrollere musikkavspillingen på smarttelefonen ved å betjene avspillingsknappene på Walkman.
 • Du kan lytte til avspilling fra en smarttelefon med innstillingene for lydkvalitet på Walkman.
 • Walkman forblir koblet til smarttelefonen til du slår av Bluetooth-mottakerfunksjonen. Hvis du vil spare batteristrømmen, kan du slå av Bluetooth-mottakerfunksjonen eller avslutte Bluetooth-forbindelsen med smarttelefonen.
 • Hvis volumet er lavt og du hører støy når du bruker Bluetooth-mottakerfunksjonen, kan du prøve følgende. Skru først opp volumet til maksimum på smarttelefonen. Juster deretter volumet på Walkman.

Merknad

 • Sammenkoblingsinformasjon slettes i følgende situasjoner. Sammenkoble enhetene på nytt.

  • Én eller begge av enhetene tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.
  • Sammenkoblingsinformasjon slettes fra enheter, for eksempel når enhetene er reparert.
 • Hvis sammenkoblingsinformasjon for smarttelefonen er slettet fra Walkman, men sammenkoblingsinformasjon for Walkman er på smarttelefonen, må du slette informasjonen fra smarttelefonen. Registrer deretter Walkman og smarttelefonen til hverandre igjen.
 • Batteriets levetid blir betraktelig kortere når Bluetooth-mottakerfunksjonen er aktivert.
 • Du kan sammenkoble Walkman med maksimalt 7 enheter. Hvis antall sammenkoblede enheter overskrider det maksimale antallet, vil Walkman slette den eldste tilkoblede enheten.
 • Hvis sammenkoblingen blir tidsavbrutt før den er fullført, kan du utføre prosedyren igjen fra tilkoblingsskjermen for Bluetooth-mottaker.
 • Du kan ikke bruke Bluetooth-mottakerfunksjonen mens noen av følgende funksjoner er aktive. Slå av funksjonen og bytt til Bluetooth-mottakerfunksjonen.
  • USB-DAC-funksjon
 • Hvis lyden blir brutt eller hopper i løpet av en Bluetooth-forbindelse, kan du prøve følgende.

  • Plasser Walkman og smarttelefonen nærmere sammen.
  • Velg [Connection Preferred] ved å trykke på følgende menyelementer.
   – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
   Avslutt deretter Bluetooth-forbindelsen og koble til smarttelefonen igjen for å bruke den nye innstillingen.
 • En Bluetooth-forbindelse avsluttes automatisk i følgende tilfeller:

  • Batteriet i Walkman er utladet.
  • Walkman er slått av.
 • Hvis du får et innkommende anrop på smarttelefonen mens Bluetooth-mottakerfunksjonen er aktiv, vil oppringerens stemme komme fra smarttelefonen. Du kan høre ringetonen, avhengig av spesifikasjonene til smarttelefonen.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.