Merknader om overføring av innhold fra en datamaskin

Dra og slipp innhold i riktig mappe slik det er vist i følgende illustrasjon. Walkman kan spille av innhold som er lagret i første til og med åttende nivå i hver mappe.

Merknad

  • Ikke endre navn på følgende standardmapper: Ellers gjenkjenner ikke Walkman mappene.
    • MUSIC

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.