Merknader om programvare

 • Lover om opphavsrett tillater ikke følgende handlinger uten tillatelse fra rettighetshaverne.

  • Reproduksjon av programvaren eller brukerhåndboken helt eller delvis.
  • Låne ut programvaren
 • Ikke i noe tilfelle vil Sony holdes ansvarlig for noen av de følgende hendelsene som kan oppstå av bruk av den medfølgende programvaren.

  • Økonomisk skade
  • Tap av fortjeneste
  • Krav fra tredjepart
 • Den medfølgende programvaren kan ikke brukes med enheter den ikke er beregnet på.
 • Vær oppmerksom på at programvarespesifikasjonene kan endres uten varsel for kvalitetsforbedring.
 • Forklaringene i denne håndboken forutsetter at du er kjent med den grunnleggende bruken av en datamaskin.
 • For mer informasjon om bruk av datamaskiner og operativsystemer, kan du se deres respektive håndbøker.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.