Bruke USB-masselagring-modus

Når du kobler Walkman til en Windows-datamaskin, er følgende modi tilgjengelige.


USB-masselagring-modus

 • Datamaskinen bruker Walkman som en USB-lagringsenhet.
 • Data kan overføres mellom datamaskinen og Walkman.
 • Du kan få tilgang til [WALKMAN] og [SD_CARD]-mapper direkte for å administrere filer.
 • Walkman lades via datamaskinen.
 • Du kan ikke bruke Walkman.

USB-modus

 • Walkman lades via datamaskinen.
 • Du kan bruke Walkman mens Walkman er koblet til datamaskinen.
 • Data kan ikke overføres.

Dette emnet inneholder instruksjoner for følgende funksjoner.

 • Bytte fra USB-masselagring-modus til USB-modus
 • Hvis du bytter fra USB-modus til USB-masselagring-modus

Bytte fra USB-masselagring-modus til USB-modus

Når du kobler Walkman til en datamaskin, går Walkman inn i USB-masselagring-modus.

 1. Trykk på [Turn Off USB Mass Storage] ().

  USB-modusskjermbildet vises.

 2. Trykk på .

  Skjermen går tilbake til forrige bilde.

Bytte fra USB-modus til USB-masselagring-modus

Avhengig av hvilken funksjon som er valgt, kan det hende at eller [USB Connection Settings] ikke vises på Walkman-displayet. Hvis det er tilfellet, trykk på for å gå tilbake til bibliotekskjermen for avspilling av musikk.

 1. Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.

  – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [USB Connection Settings] – [Turn On USB Mass Storage] – [OK].

Merknad

 • Før du deaktiverer USB-masselagring-modus, anbefaler vi at du utfører [Trygg fjerning av maskinvare] på datamaskinen.

 • Ikke koble fra Walkman under overføring av innhold mellom Walkman og datamaskinen. Hvis du gjør dette, vil data bli skadet.

  Bekreft på PC-skjermen at dataene er ferdig med overføringen.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.