Merknader om lading av batteriet

 • Ladetiden varierer avhengig av bruksforholdene for batteriet.
 • Når batteriet er tilstrekkelig oppladet, men batteriets levetid har falt til om lag halvparten av sitt normale område, kan batteriet være oppbrukt. Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center.
 • Datamaskinen gjenkjenner kanskje ikke Walkmani følgende situasjoner.

  • Når du kobler Walkman til datamaskinen for første gang.
  • Når Walkman ikke har blitt brukt på lang tid.
   Lad Walkman i ca. 10 minutter. Walkman kan fungere normalt.
 • Når omgivelsestemperaturen kommer over anbefalt nivå, vises på skjermen, og ladingen stoppes. Lad batteriet i en omgivelsestemperatur på mellom 5 °C og 35 °C .
 • Batteriet kan lades opp ca. 500 ganger fra en helt utladet tilstand. Det nøyaktige antallet ganger kan variere, avhengig av bruk.
 • For å hindre forringing av batteriet, bør batteriet lades minst én gang hver sjette måned.
 • Lading garanteres ikke når du bruker en hjemmebygd eller modifisert datamaskin.
 • Lading fra en USB-hub garanteres bare når du bruker en selvdrevet USB-hub med autorisert logo.
 • Ikke koble Walkman til en datamaskin i lang tid når datamaskinen ikke er koblet til en AC-strømforsyning. Hvis ikke, kan batteriet på datamaskinen bli utladet.
 • Når Walkman er koblet til en datamaskin, se følgende advarsler. Hvis ikke, vil Walkman kanskje ikke fungere skikkelig.

  • Ikke slå på datamaskinen.
  • Ikke start datamaskinen på nytt.
  • Ikke aktiver datamaskinen fra hvilemodus.
  • Ikke slå av datamaskinen.
 • Din Walkman kan bli varm under lading. Dette er ikke en feil.
 • Batteri-indikatorskalaen samsvarer ikke nøyaktig med batteriets gjenværende ladenivå. Bruk den som en veiledning.
 • Når du lader Walkman ved hjelp av en datamaskin, må du ikke fjerne USB-kabelen mens data overføres. Hvis du kobler fra USB-kabelen, kan data på Walkman gå tapt.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.