Bruke snarveisknapper for hurtiginnstillingspanelet

Snarvei-knapper for enkelte funksjoner er tilgjengelige i hurtiginnstillingspanelet.

Du kan aktivere visse funksjoner direkte uten å måtte rulle i [Settings]-menyen.

  1. Trykk på , og deretter på [Settings].
  2. Trykk på snarveisknappen for ønsket funksjon.

Tilgjengelige funksjoner

Snarvei-knapp Funksjon
Trykk på knappen for å justere lysstyrken på skjermen. Du kan velge en verdi fra 1 til 100.
Trykk på knappen for å slå Bluetooth-funksjonen på eller av.
Når Bluetooth-funksjonen er slått på, kobles Walkman automatisk til enheten som var koblet til sist.
(*1) Trykk på knappen for å slå Bluetooth-funksjonen for fjernkontroll på eller av.

* 1 denne funksjonen er bare tilgjengelig på modeller som selges i enkelte land / områder.

Merknad

  • Pare Walkman og Bluetooth-enheten (lydenhet eller fjernkontroll) på forhånd.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.