Liste over ikoner som vises i informasjonsområdet

Du kan kontrollere avspillingsstatusen og ulike innstillinger ved hjelp av ikonene som vises i informasjonsområdet. Ikonene varierer avhengig av statusen til Walkman.

 1. Informasjonsområde
  Volumstatus

  BALANCED-indikator

  Indikatoren vises når hodetelefonene kobles til hodetelefonkontakten (balansert standard).

  AVLS
  , , ,

  Avspillingsstatus

  Spille av, sette i pause, finne starten av neste spor, finne begynnelsen av det gjeldende eller forrige sporet

  HOLD-indikator
  Sleep Timer
  Bluetooth
  NFC
  Batteristatus

Hint

 • Trykk på informasjonsområdet for å åpne volumdialogboksen. Du kan dreie volumknappen for å justere volumet.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.