Hvordan bruke de ulike skjermene på Walkman

Dette emnet beskriver oppsettet for de ulike skjermene med avspillingsskjermen () i midten. Sveip avspillingsskjermen for å bytte til andre skjermbilder (opp/ned/venstre/høyre).

Avspilling-skjerm

Du kan kontrollere avspillingsfunksjoner fra avspillingsskjermen. Du kan også konfigurere forskjellige innstillinger for avspilling.

Bibliotek-skjerm

Du kan velge spor fra bibliotekskjermen. Sporene er delt inn i ulike kategorier (slik som [All Songs], [Album], [Artist], osv.).

Du kan bytte til andre funksjoner enn musikkavspilling (USB-DAC og Bluetooth-mottaker).

Avspillingskø-skjermen

Du kan sjekke listen over spor som Walkman vil spille med de gjeldende innstillingene.

Bokmerkeliste-skjerm

Du kan lytte til sporene som du har registrert i en bokmerkeliste på forhånd.

Du kan legge til spor i bokmerkelister på avspillingsskjermen osv.

Følgende funksjoner kan utføres fra dette skjermbildet.

 • Legge til spor i en bokmerkeliste.
 • Fjerne spor fra en bokmerkeliste.
 • Endre rekkefølgen på sporene i en bokmerkeliste.
 • Legge til spor i spillelister.
 • Kontrollere detaljene i informasjon om spor.

Innstillingsskjermer for lydkvalitet

Du kan justere ulike innstillinger for lydkvalitet.

Du kan lagre innstillingene for lydkvalitet som forhåndsinnstillinger. Opptil 3 forhåndsinnstillinger kan lagres.

 • Equalizer/Tone Control
 • DSEE HX
 • DC Phase Linearizer
 • Dynamic Normalizer
 • Vinyl Processor

Hint

 • Du kan også konfigurere innstillingene for lydkvalitet på menyen. Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.
  – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Knapper for grunnleggende drift

Det er 4 knapper for grunnleggende drift nederst i hvert skjermbilde. Disse knappene er ikke alltid aktive avhengig av skjermen.

 • (tilbake)

  Trykk på knappen for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

 • (gå til avspillingsskjermbildet)

  Trykk på knappen for å gå tilbake til avspillingsskjermbildet.

 • (bibliotek)

  Trykk på knappen for å vise bibliotekskjermen.

 • (alternativer/innstillinger)

  Trykk på knappen for å vise alternativ/innstilling-menyene.

  Du kan konfigurere forskjellige innstillinger for Walkman.

  Tilgjengelige menyelementer kan variere avhengig av skjermen eller innstillingene. For å konfigurere de grunnleggende innstillingene for Walkman må du velge [Settings]-menyen.

Knapper for grunnleggende avspilling

Det er knapper for grunnleggende avspilling i området nederst på hvert skjermbilde.

 • (spill av) / (pause)

  Trykk på for å starte avspilling.
  Mens Walkman spiller av et spor, trykk på for å sette avspillingen på pause.

 • (spol bakover)

  Trykk på knappen for å gå tilbake til begynnelsen av det gjeldende sporet eller forrige spor. Hold nede knappen for å spole avspilling bakover.

 • (spol forover)

  Trykk på knappen for å hoppe til begynnelsen av neste spor. Hold nede knappen for å spole avspillingen fremover.

 • (spill av tilfeldig rekkefølge)

  Trykk på knappen for å spille av i tilfeldig rekkefølge.

 • (gjenta avspilling)

  Trykk på knappen hvis du vil gjenta avspilling. Du kan velge å gjenta ett spor eller alle spor.

Hint

 • Dra tidslinjefeltet for å endre avspillingsposisjonen i et spor.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.