Overføre innhold ved hjelp av Windows Utforsker

Du kan overføre innhold direkte ved å dra og slippe det fra Windows Utforsker.

 1. Koble din Walkman til datamaskinen via USB.

 2. Åpne [WALKMAN]-mappen på følgende måte.
  • Windows 10:
   Åpne [Filutforsker] på [Start]-menyen. Velg [WALKMAN] fra den venstre ruten.
  • Windows 8.1:
   Åpne [Filutforsker] fra [Skrivebord]. Velg [WALKMAN] fra listen under [Denne Pcen].
  • Windows 7 eller tidligere versjoner:
   Velg [Start], [Datamaskin], og deretter [WALKMAN].

  Du kan også overføre innhold til et microSD-kort.

  Velg mappen med navnet på microSD-kortet i stedet for [WALKMAN].

 3. Åpne [MUSIC]-mappen i [WALKMAN].
 4. Dra og slipp filene eller mappene på datamaskinen til [MUSIC]-mappen.

  Bekreft at overføringen er fullført. Koble din Walkman fra datamaskinen.

Hint

 • Du kan legge til omslagsbilder for album manuelt, slik at bildet vises på Walkman-skjermen. Gi først bildefilen samme navn som mappen for albumet. (Ikke endre filetternavnet for bildefilen på dette tidspunktet.) Legg deretter til bildefilen i mappen for albumet.
  Walkman viser følgende filer for omslagsbilder.
  • Grunnlinje-JPEG
  • Ikke-sammenflettet PNG
  • Maksimal størrelse: 4096 × 4096

Merknad

 • Ta følgende forholdsregler. Hvis ikke, kan det hende at Walkman ikke vil kunne spille av filene.

  • Ikke endre navnet på rotmappene (f.eks [MUSIC]).
  • Ikke overfør filer til andre mapper enn [MUSIC].
  • Ikke koble fra USB-kabelen under dataoverføring.
  • Ikke formater minnet på Walkman på datamaskinen.
 • Walkman viser kanskje ikke musikkinformasjon for innhold riktig avhengig av språkinnstillingen på Walkman.
 • Overført innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.