Avspilling-skjerm

Du kan kontrollere avspillingsfunksjoner fra avspillingsskjermen. Du kan også konfigurere forskjellige innstillinger for avspilling.

Vise avspillingsskjermen

Trykk på nederst i skjermbildet.

 1. Omslagsbilde

 2. Spornummer / totalt antall spor

 3. Medgått tid av det gjeldende sporet

 4. Tidslinjefelt

 5. Sportittel / artistnavn / albumtittel

 6. Tekster-ikonet

 7. Tilfeldig rekkefølge-knappen / forrige-knappen / spille (Pause)-knappen / neste-knappen / Gjenta knappen

 8. Lengden på sporet

 9. Ikon for høyoppløselig lyd

Hint

 • Du kan velge avspillingsskjermen fra fire ulike oppsett.

  • Standard
  • Spectrum Analyzer
  • Analog Level Meter
  • Digital Peak Meter

  Trykk på , og deretter på [Change Playback Screen].

  [Spectrum Analyzer], [Analog Level Meter] eller [Digital Peak Meter] vises ikke når en Bluetooth-tilkobling er aktiv.

 • Dra tidslinjefeltet for å endre avspillingsposisjonen i et spor.

Merknad

 • Indikasjonene for medgått tid og tidslinje er ikke alltid nøyaktig.

 • Walkman kan ikke vise omslagsbilder, avhengig av filformatet.

Alternativ-/innstillingsmenyen

Trykk på for å vise menyen.

Tilgjengelige menyelementer kan variere avhengig av skjermen eller innstillingene.

Bla gjennom menydialogboksen for å vise elementene som er oppført nedenfor.

Settings Marker objektet for å vise Innstillinger-menyen.
Add to Bookmark List Marker objektet for å legge til det gjeldende sporet i en bokmerkeliste.
Add to Playlist Marker objektet for å legge til det gjeldende sporet i en spilleliste.
Change Playback Screen Marker objektet for å endre oppsettet til avspillingsskjermbildet.
Detailed Song Information Marker objektet for å vise detaljene for det gjeldende sporet.
Display Lyrics Marker objektet for å vise teksten for det gjeldende sporet.
View Help Marker objektet for å vise brukerveiledningen.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.