Koble Walkman til en sammenkoblet smarttelefon

Hvis Walkman og en smarttelefon har vært sammenkoblet før, er smarttelefonen registrert på Walkman. Du kan enkelt koble sammen Walkman og smarttelefonen.

 1. Trykk på på bibliotekskjermen på Walkman.
 2. Bekreft meldingen og trykk på [OK].
  Walkman vil bytte til Bluetooth-mottakerfunksjonen.
 3. På smarttelefonskjermen velger du navnet på Walkman fra listen over sammenkoblede enheter.
  Walkman kan koble til smarttelefonen automatisk, avhengig av smarttelefonen.
 4. Spill av et spor på smarttelefonen.

Slå av Bluetooth-mottakerfunksjonen

Trykk på øverst til venstre på Bluetooth-mottakerskjermen. Trykk deretter på [OK] når en melding vises. Walkman vil gå tilbake til musikkavspillingsfunksjonen.

Kontrollere informasjonen for en smarttelefon

Utfør følgende operasjoner på Bluetooth-mottakerskjermen.

 1. Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.

  – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

 2. Trykk på ved siden av navnet på smarttelefonen du vil kontrollere informasjonen for. Velg deretter [Device Information].

Slette registreringen av en smarttelefon

Utfør følgende operasjoner på Bluetooth-mottakerskjermen. Du kan slette registreringen av en smarttelefon fra Walkman.

 1. Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.

  – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

 2. Trykk på ved siden av navnet på smarttelefonen du vil slette registreringen av. Velg deretter [Delete Device].

 3. Følg instruksjonene på skjermen.


Hint

 • Du kan lytte til avspilling fra en smarttelefon med innstillingene for lydkvalitet på Walkman.
 • Hvis du kobler til en USB-lader (ikke inkludert), vil Walkman lades samtidig som den beholder Bluetooth-tilkoblingen.
 • Hvis samme smarttelefon vises flere ganger, kan du kontrollere BD-adressen til smarttelefonen under [Device Information]. For mer informasjon om BD-adressen, se bruksanvisningen for smarttelefonen.
 • Hvis smarttelefonen har støtte for NFC-funksjonen, kan Walkman og smarttelefonen sammenkobles og tilkobles ved å berøre dem sammen.
 • Walkman forblir koblet til smarttelefonen til du slår av Bluetooth-mottakerfunksjonen. Hvis du vil spare batteristrømmen, kan du slå av Bluetooth-mottakerfunksjonen eller avslutte Bluetooth-forbindelsen med smarttelefonen.
 • Hvis volumet er lavt og du hører støy når du bruker Bluetooth-mottakerfunksjonen, kan du prøve følgende. Skru først opp volumet til maksimum på smarttelefonen. Juster deretter volumet på Walkman.

Merknad

 • Batteriets levetid blir betraktelig kortere når Bluetooth-mottakerfunksjonen er aktivert.
 • Du kan ikke bruke Bluetooth-mottakerfunksjonen mens noen av følgende funksjoner er aktive. Slå av funksjonen og bytt til Bluetooth-mottakerfunksjonen.
  • USB-DAC-funksjon
 • Hvis lyden blir brutt eller hopper i løpet av en Bluetooth-forbindelse, kan du prøve følgende.

  • Plasser Walkman og smarttelefonen nærmere sammen.
  • Velg [Connection Preferred] ved å trykke på følgende menyelementer.
   – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
   Avslutt deretter Bluetooth-forbindelsen og koble til smarttelefonen igjen for å bruke den nye innstillingen.
 • En Bluetooth-forbindelse avsluttes automatisk i følgende tilfeller:

  • Batteriet i Walkman er utladet.
  • Walkman er slått av.
 • Hvis du får et innkommende anrop på smarttelefonen mens Bluetooth-mottakerfunksjonen er aktiv, vil oppringerens stemme komme fra smarttelefonen. Du kan høre ringetonen, avhengig av spesifikasjonene til smarttelefonen.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.