Merknader om eksempeldataene

Eksempelmusikk er forhåndsinstallert på Walkman for å prøve å lytte.

Eksempeldata er ikke installert i alle land og områder.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.