Klargjøre musikkinnhold

Før du overfører musikkinnhold til Walkman, må du klargjøre innholdet.

Dette emnet inneholder instruksjoner for følgende funksjoner.

 • Importere innhold fra en lyd-CD til Music Center for PC.
 • Importere innhold som er lagret på en datamaskin til Music Center for PC.
 • Importere innhold som er lagret på en ekstern media-enhet til en datamaskin.
 • Kjøpe innhold fra musikktjenester på Internett.

Instruksjonene nedenfor gjelder for operasjoner som bruker Music Center for PC. Music Center for PC er det anbefalte programmet for Walkman. Installer Music Center for PC på forhånd.

Merknad

 • Importert innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.
 • Hvis du bruker en Mac-datamaskin, bruker du Content Transfer.

Importere innhold fra en lyd-CD til Music Center for PC

 1. Bruk en datamaskin der Music Center for PC er installert.

 2. Start Music Center for PC.

 3. Sett inn en lyd-CD i CD-stasjonen på datamaskinen.

  Innholdet på lyd-CD-en vises på Music Center for PC-skjermen.

  Du kan endre innstillingen for format for import av CD-er, om nødvendig.

  • For bedre lydkvalitet: FLAC
  • For normal lydkvalitet: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

 4. Overfør musikkinnholdet på lyd-CD-en til Music Center for PC.

For detaljer om fremgangsmåten, kan du se [How to use] på Music Center for PC webområdet for kundestøtte. (http://www.sony.net/smc4pc/)

Hint

 • Du kan også bruke iTunes i stedet for Music Center for PC til å importere lyd-CDer.

Importere innhold som er lagret på en datamaskin til Music Center for PC

 1. Bruk en datamaskin der Music Center for PC er installert.

 2. Start Music Center for PC.

 3. I ruten til venstre på Music Center for PC-skjermen, velger du menyen for å importere innhold fra en datamaskin.

  Du kan angi en mappe for innhold som du vil importere.

 4. Begynn å importere innholdet.

For detaljer om fremgangsmåten, kan du se [How to use] på Music Center for PC webområdet for kundestøtte. (http://www.sony.net/smc4pc/)

Importere innhold som er lagret på en ekstern media-enhet til en datamaskin

Bruk en ekstern media-enhet som inneholder musikkinnhold.

Følgende fremgangsmåte gjelder for Windows Utforsker. Hvis du bruker en Mac-datamaskin, bruker du Finder.

 1. Koble den eksterne media-enheten til en datamaskin.

 2. Åpne den eksterne media-enheten i Windows Utforsker.

 3. Åpne [Musikk]-mappen på datamaskinen i Windows Utforsker.

 4. Dra og slipp mappene eller filene fra den eksterne media-enheten til [Musikk]-mappen på datamaskinen.

Kjøpe innhold fra musikktjenester på Internett

Du kan kjøpe musikkinnhold fra musikktjenester på Internett.

Se veiledningen for tjenesten for leverandøren du bruker. Hver tjenesteleverandør har forskjellige prosedyrer for nedlasting, kompatible filformater og betalingsmetoder. Vær oppmerksom på at leverandøren kan velge å suspendere eller avslutte tjenesten uten varsel.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.