Merknader om håndtering av din Walkman

Les merknadene nedenfor, og følg instruksjonene for å bruke Walkman på en trygg måte.

 • Ta kontakt med lege hvis du blir skadet eller får brannskader av å bruke produktet.
 • Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center hvis Walkman ikke virker riktig.
 • Ta følgende forholdsregler. Hvis ikke, kan det oppstå eksplosjon, brann, elektrisk støt, forbrenninger eller personskader.
  • Ikke utsett din Walkman for ild.
  • Ikke la metallgjenstander komme inn i Walkman.
  • Pass på at du ikke kortslutter kontaktene på din Walkman med metallgjenstander.
  • Ikke demonter eller modifiser din Walkman.
  • Ikke bruk Walkman når du ser lyn eller hører torden.
  • Ikke bruk Walkman hvis det fører til en ubehagelig reaksjon på huden din.
 • Ta følgende forholdsregler. Hvis ikke, kan du skade kabinettet eller gjøre at Walkman feilfungerer.
  • Ikke plasser Walkman i direkte sollys.
  • Ikke plasser Walkman på steder der temperaturen er ekstremt høy.
  • Ikke la Walkman ligge i direkte sollys. Ikke la Walkman ligge i en bil med alle vinduene lukket, spesielt om sommeren.

  • Ikke plasser Walkman på steder der den er utsatt for vibrasjon.
  • Ikke slipp Walkman fra høyder.
  • Ikke bruk en sterk kraft eller støt på Walkman.
  • Ikke plasser Walkman på steder med magnetisering. For eksempel, ikke legg Walkman i nærheten av en magnet, høyttalere eller en TV.
  • Ikke slå på Walkman rett etter at du har tatt den fra kalde til varme omgivelser.
  • Ikke bruk Walkman på fuktige steder, som på et bad eller i en badstue.
  • Ikke la din Walkman ligge på et ustabilt underlag eller slik at den ligger på en skråning.
  • Ikke sett deg ned når du har Walkman i lommen.

  • Ikke bruk Walkman på steder der den er utsatt for mye støv.
  • Når du oppbevarer Walkman i en veske, må du ikke la vesken bli utsatt for kraftige slag. Unngå spesielt å oppbevare Walkman i en veske med hode- eller øretelefonledningen viklet rundt Walkman.

 • Walkman er verken vann- eller støvtett. Ta følgende forholdsregler. Hvis ikke, kan Walkman slutte å fungere på grunn av kortsluttede kontakter eller korrodert metall.
  • Ikke slipp Walkman i vann.
  • Ikke bruk din Walkman i fuktige omgivelser eller vått vær, for eksempel i regn- eller snøvær.
  • Ikke plasser Walkman mot kroppen eller klærne når du svetter.
  • Ikke berør Walkman med våte hender.

 • Følg kunngjøringer angående bruk av elektronisk utstyr når du er på et fly.
 • Varme kan bygge seg opp i Walkman i følgende situasjoner, men dette er ikke en feil. Men vær forsiktig fordi det er en risiko for forbrenninger ved lav temperatur.
  • Mens batteriet lades.
  • Mens Walkman spiller i en lengre periode.
 • Ikke bruk mye kraft på displayoverflaten. Mye kraft kan føre til følgende problemer.
  • Forvrengte farger eller lysstyrke.
  • En feil på skjermen.
  • Skade fra en sprukket skjerm.
 • Walkman-skjermen er laget av glass. Glass kan knekke hvis du slipper Walkman på en hard overflate, eller hvis du bruker mye kraft på skjermen. Vær forsiktig når du håndterer Walkman. Hvis glasset er sprukket eller hakket, ikke bruk Walkman eller berører den skadede delen. Hvis ikke, kan du bli skadet.
 • Merk deg følgende når du bruker en rem.
  • Remmen kan hekte seg i objekter rundt deg. Være forsiktig for å unngå kvelningsfare.
  • Vær forsiktig med å svinge Walkman mens du holder remmen. Du kan treffer noen med Walkman.
 • Innholdet som du tar opp, er kun til personlig bruk. Innholdet kan ikke brukes uten tillatelse fra rettighetshaverne.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.