Bruke et microSD-kort

Dette emnet inneholder instruksjoner for følgende funksjoner.

 • Sette inn et microSD-kort i Walkman.
 • Ta ut et microSD-kort fra Walkman.
 • Formatere et microSD-kort på Walkman.
  For å bruke et microSD-kort på Walkman må du først formatere microSD-kortet på Walkman.
 1. Sett inn et microSD-kort.

  Åpne dekslet på microSD-kortsporet ().

  Sett inn et microSD-kort til det klikker på plass (). Sørg for å sette inn microSD-kortet i riktig retning. De forgylte kontaktpinnene skal være vendt opp.

  Lukk dekslet ().

  Walkman vil begynne å oppdatere databasen.

  Når oppdateringen er fullført, vises bibliotekskjermen.

 2. Formater microSD-kortet.

  Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.

  – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].

  Følg instruksjonene på skjermen. Sørg for å bekrefte meldingene nøye.

Fjerne microSD-kortet

Før du tar ut et microSD-kort fra Walkman må du først avmontere microSD kort fra Walkman.

 1. På bibliotekskjermen trykker du på menyelementene i den angitte rekkefølgen.

  – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card] – [OK].

 2. Åpne dekslet på microSD-kortsporet. Kontroller at tilgangslampen () er slått av.

 3. Trykk microSD-kortet inn i microSD-kortsporet.

  microSD-kortet vil sprette ut.

 4. Fjern microSD-kortet. Lukk deretter dekslet på microSD-kortsporet.

Merknad

 • På Walkman kan du ikke utveksle data mellom Walkman-minnet og et microSD-kort.
 • Hvis Walkman ikke gjenkjenner microSD-kortet, ta ut og sett inn microSD-kortet på nytt i Walkman.
 • Ikke sett inn andre gjenstander enn microSD-kort i microSD-kortsporet.
 • Hvis det innsatte microSD-kortet inneholder en stor mengde data, kan det ta ca. 10 minutter eller mer for Walkman å oppdatere databasen.
 • Når du fjerner microSD-kortet, blir følgende informasjon slettet.
  • Innholdet som spilles for øyeblikket.
  • Avspillingsplasseringen.
  • Spor- og avspillingsrekkefølgen på Avspillingskø-skjermen
  • Bokmerkeinformasjon for spor på microSD-kortet.
 • Formatering av microSD-kort, vil slette alle data som er lagret på microSD-kortet. Lagre en sikkerhetskopi av viktige data.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.